El vot de pobresa:
- transforma el nostre cor i ens qüestiona on el tenim posat.
- ens impulsa a donar la vida.
- ens apropa als pobres, els preferits de Déu.
- és signe de fraternitat i anunci dels valors del Regne.