El vot d’obediència:

- ens compromet a desinstal·lar-nos, a deixar els nostres “nius”, a buidar-nos de nosaltres mateixes per sortir a l’encontre dels altres.

- ens impulsa a viure amb intensitat i interès els moments comunitaris.

- ens anima a comunicar-nos més obertament.

- ens motiva a descobrir Crist en mig de la comunitat, en els germans.

- ens convida a enfortir la nostra identitat creant entre nosaltres vincles d’unió que refermin el nostre sentit de pertinença.

- ens ajuda a créixer en discerniment personal i comunitari.

- ens fa ser creatives per donar resposta a la voluntat de Déu.